Over

Lucien De Roeck Foto Op de Mercator 1964

Over

Lucien De Roeck, of een gans leven gewijd aan typografie, tekenen en onderwijs. In 1932, amper 17 jaar oud, schrijft hij zich in aan het “Instituut Ter Kameren”, toen beter bekend als “Institut Supérieur des Arts Décoratifs (ISAD)”. De nieuwe leerling, die een verwoed werker en geïnspireerd graficus is, maakt zich snel meester van alle basisprincipes van de typografie, van de lay-out, van de affiche en van het merkembleem. De aantrekkingskracht van Henry Van de Velde en van zijn leraar typografie, Joris Minne, is waarschijnlijk bepalend geweest voor de discipline die hij zichzelf zijn leven lang heeft opgelegd. Zijn carrière neemt reeds een aanvang op de schoolbanken, waar zijn ontwerpen van affiches voor de pakketboten Oostende-Dover en de stad Antwerpen een blijvende herinnering zijn. Het is vrij voor de hand liggend dat hij tien jaar later de leiding over het typografisch atelier van het ISAD op zich neemt. Zijn talent en zijn zeer persoonlijk pedagogisch gevoel zullen gedurende bijna veertig jaar instaan voor de vorming van jonge grafische ontwerpers.

Hij zal tevens lesgeven aan het Sint-Lucaspaviljoen te Antwerpen en aan de “Haute Ecole Provinciale” van St.-Ghislain. In 1945 vindt de pers meer dan ooit terug wat men van haar had afgenomen: haar vrijheid. Kranten verschijnen of verschijnen opnieuw. Hij zal aan de vormgeving werken van diverse nieuwe bladen, soms de ganse nacht door en soms zelfs nog aan de opmaaktafel. Hij ontwerpt de maquettes voor de krant van het Paleis voor Schone Kunsten, voor “La Lanterne”, “La Cité”, “Phare” en “Le Quotidien”. In opdracht van “Pan” verzorgt hij de illustratie van de toneelrubriek. Gedurende dertig jaar werkt hij onophoudelijk; ’s avonds in het theater en daarna aan zijn werktafel tot in de vroege uurtjes. De pers wacht niet, zij begint te rollen bij het ochtendgloren.
Lucien De Roeck Foto 4
Lucien De Roeck Foto 1984
Lucien De Roeck 1984
Expo 58 Lucien De Roeck
Lucien De Roeck

In 1954 wordt hij de laureaat in de ontwerpwedstrijd voor het embleem en de affiche van de Wereldtentoonstelling te Brussel: de Expo 58, een moderne naam passend bij de tijdgeest. De Expo-ster wordt door haar imposante aanwezigheid een sterrenhemel. Zijn elegante, asymmetrische en uitgerokken ster is bij verzamelaars nog steeds felbegeerd. Lucien De Roeck, met zijn onderzoekende blik, zijn potlood en schetsboek steeds in de hand. De schetsen zijn zo’n beetje zijn dagboek dat hij bijna dagelijks bijwerkt. De planken van zijn bibliotheek begeven het bijna onder het gewicht van de vele schetsboeken. Wanneer men ze doorbladert, kan men het leven van De Roeck op de voet volgen: de reizen, de vrije ogenblikken, de havens, de vrienden met wie hij omgaat, de onbekenden die hij ontmoet en al de rest… De Schelde, “zijn” rivier, mag zeker niet onvermeld blijven. In Dendermonde (waar hij geboren is) heerst reeds een maritieme sfeer. De grote rivier heeft hem steeds gefascineerd, hij heeft er langs de oevers gelopen tot aan de monding, hij heeft langs de dokken van de haven van Antwerpen, die hem zo dierbaar was, gewandeld, hij heeft er schetsen gemaakt van de contouren van duizenden schepen, gaande van een notendopje tot de meest majestueuze pakketboten. Voor of na de lessen zat hij er graag te tekenen, zowel zomer als winter, te midden van de kranen en van de laadbruggen. Hij heeft van schepen gehouden, maar hij is steeds aan wal gebleven. Zij waren zijn blijvende inspiratiebron, net zoals Antwerpen steeds in zijn hart zijn lievelingshaven is gebleven.

Fonds Lucien De Roeck
Zelfportret L. De Roeck 1937
Zelfportret L. De Roeck

Adres:
Fonds Lucien De Roeck
Molièrelaan 210 bus 16
1050 Brussel
0497-426089 (Jean-Michel Meyers)
info@lucienderoeck.be