Bruxelles et sa radio

Affiche Radio Gymnastique I.N.R. - Lucien De Roeck

Bruxelles et sa radio

Naar aanleiding van de publicatie van het boek “Bruxelles et sa radio” van historicus Nicolas Kenny biedt het Maison CFC u een tentoonstelling aan van de creaties die de grafisch ontwerper en affichekunstenaar Lucien De Roeck creëerde tijdens zijn lange samenwerking met het Nationaal Instituut voor de Omroep (INR, voorvader van de RTBF). Tijdens deze vruchtbare samenwerking met de radio zijn tal van illustraties en affiches geproduceerd. Deze tentoonstelling is een gelegenheid om zeldzame archieven, schetsen en recensies uit de collectie Lucien De Roeck te ontdekken. Een selectie van de fotografische en iconografische archieven van de man van de radio, Charles Van Hauteghem, een bevoorrechte getuige van de gouden eeuw van de radio in België en een waardevol aanspreekpunt voor Nicolas Kenny bij het schrijven van zijn boek, zal ook worden tentoongesteld.

Opening op 16 januari om 18.00 uur
Tentoonstelling van 17 januari tot 29 februari
Huis CFC, Martelaarsplein 14,  1000 Brussel
Dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur

Musique et Drame Hermann Closson - Lucien De Roeck 1939
Les Exercices - I.N.R. - Lucien De Roeck